ห้องพัก

เช็คอิน / 15:00 - 18:00 น
เช็คเอาท์ / 9:00 - 11:00 น

* ผู้เข้าพักต้องเช็คอินก่อนเวลา 19:00 น. เพื่อรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม ผู้เข้าพักที่เช็คอินหลังเวลานี้อาจไม่ได้รับอาหารเย็นและจะไม่ได้รับเงินคืน

ผู้เข้าพักที่ไม่มีแผนอาหารที่ต้องการรับประทานอาหารเช้าและอาหารค่ำที่โรงแรมต้องจองอย่างน้อย 1 วัน

* ผู้เข้าพักต้องให้ข้อมูลบัตรเครดิตของตนเพื่อขออนุมัติล่วงหน้าก่อนเดินทางมาถึง